DOBRODOŠLI U ČUDESNI SVET QR KOD MARKETINGA

Šta je to QR Code Marketing System

QR Code Marketing System je platforma koja Vam omogućava da kreirate i grupišete (kampanja) Vaše web stranice za smart mobilne telefone da ih prevedete na neograničen broj jezika bez poznavanja programiranje kao mogućnost generisanja QR koda i pripremu Vašeg koda za štampu.

Generalno govoreći QRCMS Vam nudi:
  • Više-korisnički web interfejs za unos podataka razvrstanih po kanalima u zavisnosti od kampanje
  • Prikaz statičkih stranica na više jezika
  • Čuvanje podataka tokom čitave kampanje
  • Generisanje QR kodova neograničen broj puta
  • Prikaz stranica, teksta, videa i slike prilagodjenih za sve veličine uredjaja
  • Slanje podataka u drugim formatima (json, xml) idealno za druge sisteme i aplikacije na mobilnim telefonima
Šematski prikaz QRCM sistema
Ali podjimo redom, ako želite da se upoznate sa celokupnim sistemom pogledajte naše stranice koje će Vam dati bolju sliku i više informacija o QR kodu i marketingu uz pomoć QR kod marketing sistema.